សេវាកម្ម​របស់​​សករាជ

បង្កើតឡើងសំរាប់បំពេញនូវតំរូវការក្នុងស្រុក ដែលមាននូវសេវាកម្មផ្ដល់ដល់អតិថិជន ដូចជា៖

ទំព័រ​ដើម

សេវាកម្ម​ជួសជុល

មាន​សេវាកម្ម​ជា​ច្រើន​តម្រូវ​តាម​សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន​

ទំព័រ​ដើម

សេវាកម្ម​​ថែទាំ​

មាន​សេវាកម្ម​ថែទាំ​​ រាល់​៦ខែ​ម្ដង​រយពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ

ទំព័រ​ដើម

រាេងច្រកសករាជ​

មាន​​ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់​ជា​ច្រើន​ សំរាប់​ធ្វើ​ការ​ជួសជុល​ និង​ផលិត​

ទំព័រ​ដើម

ឧបករណ៍ពិសោធន៍

មានឧបករណ៍តេស្តពិសោធន៍គុណភាពតាមស្តង់ដា

ប្រ​វត្តិ​របស់​យើងខ្ញុំ

អំពីម៉ាកយ៉ីហោ

ដោយក្រុមហ៊ុនសករាជសំឡឹងមើលឃើញនូវតំរូវការប្រើប្រាស់ត្រង់ស្វូរ ការជួសជុលត្រង់ស្វូរនិងសេវាកម្មថែទាំត្រង់ស្វូរនៅក្នុងស្រុកច្រើន ហើយម្យ៉ាងទៀតពុំទាន់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមស្តង់ដានៅឡើយទើបក្រុមហ៊ុនសករាជត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញនូវតំរូវការក្នុងស្រុក រួមមាន៖
១- ការផលិតត្រង់ស្វូរថ្មី
(Manufacturing of New Transformers)
២- ការជួសជុលត្រង់ស្វូរ
(Repairing Service)
៣- សេវាកម្មថែទាំត្រង់ស្វូរ
(Maintenance Service)
ស្របតាមស្តង់ដា IEC 60076។

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើស​សករាជ

ពីព្រោះ​ សករាជ​មាន​ការ​ផ្ដល់​ជូន​ទាំង​សេវាកម្ម​ និង​ផលិតផល​ដែល​ប្រកប​ទៅដោយ​គុុណភាប និង​តម្លៃ

ទទួលជួសជុលត្រង់ស្វូរគ្រប់ប្រភេទជាមួយគ្រឿងបន្លាស់ដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេស…

មានសមត្ថភាពអាចផលិត និងបង្កើតឡើងសំរាប់បំពេញនូវតំរូវការក្នុងស្រុក…

មានសេវាកម្មថែទាំត្រង់ស្វូរជាមួយនឹងឧបករណ៍តេស្តគ្រប់ឈុត…

សាករាជ​ ត្រង់​ស្វូរ

គឺជាផលិតផលដែលប្រកបដោយគុណភាពនិងស្តង់ដា ពីព្រោះសករាជបានតំឡើង(ផលិត)និងតេស្តពិសោធន៍គុណភាពតាមស្ដង់ដា IEC 60076។ ផលិតផលសករាជធានាជូនរយៈពេល៣ឆ្នាំរាល់ការជាវយកទៅប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរាល់៦ខែម្ដងរយៈ៣ឆ្នាំ។ មានការធានាជូនរយៈពេល១ឆ្នាំ(សំរាប់ត្រង់ស្វូរដែលបានជួសជុលនិងផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរាល់៦ខែម្ដងរយៈពេល១ឆ្នាំ

រក្សា​ទំនាក់​ទំនង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អាគារលេខ១៩១ ផ្លូវស្រែអំពិល ភូមិស្រែអំពិល ឃុំឈើទាល ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ចំងាយពីរាជធានីភ្នំពេញ៣០Km

(៨៥៥)១១ ៨៧៧ ៥៧៧

info@saekarajtransfo.com