ល្អបំផុត

សេវាកម្ម​របស់​​សករាជ

សេវាកម្ម​របស់​​សករាជ

ក្រុមហ៊ុនសករាជសំឡឹងមើលឃើញនូវតំរូវការប្រើប្រាស់ត្រង់ស្វូរ ការជួសជុលត្រង់ស្វូរនិងសេវាកម្មថែទាំត្រង់ស្វូរនៅក្នុងស្រុកច្រើន ហើយម្យ៉ាងទៀតពុំទាន់មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្របតាមស្តង់ដានៅឡើយ ទើបក្រុមហ៊ុនសករាជត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញនូវតំរូវការក្នុងស្រុក រួមមាន ការជួសជុលត្រង់ស្វូរនិងសេវាកម្មថែទាំត្រង់ស្វូរ ដែលធានាទាំងគុណភាព និងតម្លៃ

ពី​លើ​នេះទៅ​ទៀត​ សករាជ​ត្រង់ស្វូរ​ជា​ផលិតផល ដែលប្រកបដោយគុណភាពនិងស្តង់ដា ពីព្រោះសករាជបានតំឡើង(ផលិត)និងតេស្តពិសោធន៍គុណភាពតាមស្ដង់ដា IEC 60076។

រួម​ទាំង​ ផលិតផលសករាជធានាជូនរយៈពេល៣ឆ្នាំរាល់ការជាវយកទៅប្រើប្រាស់និងផ្ដល់ជូននូវសេវាថែទាំដោយឥតគិតថ្លៃរាល់៦ខែម្ដងរយៈ៣ឆ្នាំ។

សេវាកម្ម​របស់​​សករាជ

បង្កើតឡើងសំរាប់បំពេញនូវតំរូវការក្នុងស្រុក ដែលមាននូវសេវាកម្មផ្ដល់ដល់អតិថិជន ដូចជា៖

សេវាកម្ម

សេវាកម្ម​ជួសជុល

មាន​សេវាកម្ម​ជា​ច្រើន​តម្រូវ​តាម​សេចក្ដី​ត្រូវ​ការ​របស់​អតិថិជន​

សេវាកម្ម

សេវាកម្ម​ថែទាំ​

មាន​សេវាកម្ម​ថែទាំ​​ រាល់​៦ខែ​ម្ដង​រយពេល​មួយ​ឆ្នាំ​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ

សេវាកម្ម

រាេងច្រកសករាជ​

មាន​​ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់​ជា​ច្រើន​ សំរាប់​ធ្វើ​ការ​ជួសជុល​ និង​ផលិត​

សេវាកម្ម

ឧបករណ៍ពិសោធន៍

មានឧបករណ៍តេស្តពិសោធន៍គុណភាពតាមស្តង់ដា

ហេតុអ្វីបានជា Saekaraj Transfo?

 • យើងជារោងចក្រកែច្នៃដំបូងគេនៅកម្ពុជា
 • បុគ្គលិករបស់យើងត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងរោងចក្រចម្រោះទឹកថៃអំពីការផលិតនិងការសាកល្បង
 • គ្រឿងបំលែងរបស់យើងគឺជាសម្ភារៈដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសថៃ
 • យើងផ្តល់ការធានារយៈពេល 3 ឆ្នាំសំរាប់ការផ្លាស់ប្តូរ
 • យើងផ្តល់ការថែទាំរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលធានា
 • យើងមានកន្លែងជួសជុលកែច្នៃ
 • យើងផ្តល់តម្លៃល្អបំផុត
 • អតិថិជនអាចមកធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅរោងចក្ររបស់យើង
 • យើងផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
 • យើងអាចផ្តល់សេវាកម្មតំឡើងតាមតម្លៃប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវការ
 • យើងអាចផ្តល់ជូននូវសេវាថែទាំតាមតម្លៃក្រោយពេលបញ្ចប់ការធាន