រក្សា​ទំនាក់ទំនង

​ទំនាក់​ទំនង

យើង​ខ្ញុំ​កំពុង​រងចាំ​អ្នក

រក្សា​ទំនាក់​ទំនងជា​មួយ​សករាជ

មានចម្ងល់? ទាក់ទងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ…
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមអញ្ជើញទាក់ទងតាមរយៈប្រអប់សំបុត្រខាងស្ដាំនេះ ឫតាមរយៈអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម៖

ក្រុមហ៊ុន​ សករាជ

យើង​ខ្ញុំ​នៅ​ទី​នេះ !!

ទំនាក់ទំនង ការីយាល័យយើងខ្ញុំ

គៀន​ស្វាយ

អាគារលេខ១៩១ ផ្លូវស្រែអំពិល ភូមិស្រែអំពិល ឃុំឈើទាល ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ចំងាយពីរាជធានីភ្នំពេញ៣០Km

(៨៥៥)១១ ៨៧៧ ៥៧៧

info@saekarajtransfo.com

sale@saekarajtransfo.com

saekarajtransfo@gmail.com​

saekarajtransfo@yahoo.com​