រក្សា​ទំនាក់ទំនង

​ទំនាក់​ទំនង

យើង​ខ្ញុំ​កំពុង​រងចាំ​អ្នក

រក្សា​ទំនាក់​ទំនងជា​មួយ​សករាជ

មានចម្ងល់? ទាក់ទងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ…
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមអញ្ជើញទាក់ទងតាមរយៈប្រអប់សំបុត្រខាងស្ដាំនេះ ឫតាមរយៈអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងខាងក្រោម៖

ទំនាក់ទំនង ការីយាល័យយើងខ្ញុំ

គៀនស្វាយ

#191,អាគារលេខ១៩១
ផ្លូវស្រែអំពិល ភូមិស្រែអំពិល ឃុំឈើទាល
ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល
ចំងាយពីរាជធានីភ្នំពេញ ៣០Km

(855)11 877 577

(855)60 727 372

info@saekarajtransfo.com

sale@saekarajtransfo.com

construction site in 2012, started operating in January 2014, has been renovated and maintained in early 2015 and newly produce that brand

SAEKARAJ TRANSFO(RAJ) In 2016

What We Do !! REPAIRING SERVICE MAINTENANCE MANUFACTURE TESTING MACHINE

Copyright © 2018 Sakaraj Transfo | Powered by Dhinimex